De første fjernstyrte modellene finner man på 1950-tallet. Disse pleide man å bestille i deler, for så å bygge dem sammen på egen hånd. En av grunnene til at dette skjedf354a3c17cce0703ef370eef00adf04cde akkurat på det tidspunktet, var at verdenskrigen hadde etterlatt en enorm teknologisk utvikling innen elektronikk og en stor grad av forminskning i delene. Et av gjennombruddene var transistoren. Denne krevde mindre strøm, var med hardfør en de tidligere alternativene, og den var veldig liten hvis man sammenlikner med glasstubene som var vanlige elektroniske komponenter før transistoren.

Fra enkle kretser til krystallkontroller

De første kontrollene var enkle, og tillot vanligvis at man kunne velge kjøreretning. Noen ganger kunne man også bestemme motorhastigheten. Det neste gjennombruddet for radiostyrte modell-kjøretøy, og spesielt for fly, var nye krystaller, og superhetrodyne mottakere ble billige nok. Dette betyr enkelt og greit at man ble i stand til å sende samtidig på flere kanaler, noe som tillot mer raffinerte kontroller. Hvor en båt eller bil i de enkleste tilfellene kun trenger to kanaler, trenger et modellfly minst tre kanaler, og helst fem for å kunne styres nøyaktig. Etter hvert som den elektroniske revolusjonen skjøt fart, nøt også modellene godt av dette. Teknologien ble mer kompleks, men betjeningen ble enklere, og mulighetene og kvaliteten ble langt bedre.

Radiostyring fra elektronikk til digitalisering

Den elektroniske utviklingen bremset ikke og modellene ble bedre og bedre, og billigere og billigere. Japanske elektronikk oversvømmet det europeiske markedet utover 80-tallet, og man kunne finne mer og mer raffinerte løsninger. Den siste revolusjonen som radiostyrte modellkjøretøy har opplevd, er selvfølgelig overgangen til det digitale. Med dette skiftet man også sendefrekvens fra 72 MHz til 2,4 GHz. Dette er den samme frekvensen som WiFi sendes på, og sendere for frekvensen er i dag det vanligste som man får fra radio-produsenter. Dette reduserer også sjansen for at frekvenser kolliderer. Frekvensen skifter stadig i det høye spektret, og man flyr og kjører langt tryggere for forstyrrelser fra andre.